Sprovođenje

GOPA INTEC GmbH - Vodeći partner u Konzorcijumu

intec GOPA - International Energy Consultants je nezavisna nemačka energetska konsultantska kompanija sa međunarodnim fokusom, koja stalno radi na optimalnom i bezbednom napajanju energijom, sa pogledom u budućnost. intec je sastavio tim međunarodnih stručnjaka za projekat "Studija  modaliteta za uključenje električne energije iz OIE u distributivnu mrežu Srbije i pametne mreže", koju finansira Delegacija EU u Srbiji".

Omega Plus, Belgrade - Član Konzorcijuma

Omega Plus je nezavisna srpska kompanija, čije je poslovanje fokusirano na razvoj i integraciju obnovljivih izvora energije. Trenutno, Omega Plus, kao član konzorcijuma, izvodi projekat "Studija  modaliteta za uključenje električne energije iz OIE u distributivnu mrežu Srbije i pametne mreže", koji finansira Delegacija EU u Srbiji".

Konsultanti

dr Velimir Strugar, GOPA INTEC GmbH

Key Expert 1, Šef projekta, EKSPERT ZA ENERGETSKE SISTEME

mr Ljiljana Hadžibabić - GOPA INTEC GmbH

Key Expert 2, EKSPERT ZA ENERGETSKE SISTEME

dr Nešo Mijušković - Konzorcijum GOPA INTEC GmbH - Omega Plus

Key Expert 3, EKSPERT ZA ENERGETSKU ANALIZU

mr Dragiša Ilić - Konzorcijum GOPA INTEC GmbH - Omega Plus

Senior Non - Key Expert 1, EKSPERT ZA SOFTVERSKU OBRADU PODATAKA ENERGETSKOG SISTEMA

mr Goran Janković - Konzorcijum GOPA INTEC GmbH - Omega Plus

Senior Non - Key Expert 2, EKSPERT ZA PRIMENU SOFTVERA

Igor Marjanović, dipl. ing. el. - Konzorcijum GOPA INTEC GmbH - Omega Plus

Junior Non - Key Expert 1, EKSPERT ZA KOMPJUTERSKO MODELOVANJE

mr Nenad Stojnić - Konzorcijum GOPA INTEC GmbH - Omega Plus

Senior Non - Key Expert 3, EKSPERT ZA RAČUNARSKE ALGORITME

dr Saša Đekić - Konzorcijum GOPA INTEC GmbH - Omega Plus

Senior Non - Key Expert 4, EKSPERT ZA ENERGETSKU ANALIZU I RAČUNARSKO MODELOVANJE

mr Milutin Marković - GOPA INTEC GmbH

Junior Non - Key Expert 2, EKSPERT ZA ENERGETSKU ANALIZU I KOMPJUTERSKO MODELOVANJE

mr Ivica Milovanović - GOPA INTEC GmbH

Junior Non - Key Expert 3, EKSPERT ZA ENERGETSKU ANALIZU I PROJEKTOVANJE ENERGETSKIH MREŽA